Kayıp TIR Karnesi İşlemleri

Bir TIR Karnesi; kaybolduğu, çalındığı, zarar gördüğü veya resmi bir kurum tarafından alıkoyulduğu için, süresinde iade edilemezse, derhal Odamıza bilgi verilmeli ve bir sureti bu bölümde verilen “Kayıp Bildirim Formu” doldurularak, aşağıdaki işlemler yapılmalıdır.

TIR Karnesi taşıma sonlandırıldıktan (kullanıldıktan) sonra kaybolduysa,

  • Kayıp Bildirim Formu,
  • TIR Karne manifesto fotokopisi,
  • Karne kapsamı eşyanın tamamının boşaltıldığını gösterir resmi belgeler (ithalat beyannamesi, ilgili gümrükten alınacak tasdikli yazı, Türkiye boşaltması ise teslim tesellüm tutanağı v.b.)
  • Alıcı tasdikli CMR fotokopisi,
  • Karne dipkoçan fotokopileri
  • Firma beyanı.

TIR Karnesi kullanılmadan kaybolduysa,
TIR Karnesi için 2.000 USD veya 3.000 TL tutarında teminat, karnenin veriliş tarihini takip eden 119 uncu güne kadar TOBB hesaplarına yatırılmalı veya teminat mektubu şeklinde Odaya ibraz edilmelidir.

  • Kayıp Bildirim Formu,
  • Teminat için doldurulacak beyanname,
  • Firma beyanı.
ERP Software
COPYRIGHT © 2019 ATAKUL GROUP ALL RIGHTS RESERVED      |      PRIVACY POLICY