İŞ SAĞLIĞI & GÜVENLİĞİ ÖNEMLİDİR!

ATEKS OTOMOTİV, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili tüm yasal sorumlulukları yerine getirir ve faaliyetlerinde İSG açısından risk yaratmayan teknolojiler kullanır.Tasarım aşamasından itibaren, yeni ürün, tesis ve süreçlerin İSG açısından etkilerini değerlendirir.

Ayrıca İSG ve meslek hastalıkları konusundaki risklerini de değerlendirir, periyodik olarak gözden geçirir, riskleri en aza indirmek için gerekli çalışmaları yapar ve önlemler alır.

ATEKS OTOMOTİV, acil durum ve afetlerde, ortaklaşa önleme faaliyetleri için yakın çevresindeki kuruluşlarla işbirliği yapar.

İSG kavramının tüm çalışanlarımız tarafından benimsenmesi ve çalışanlarımızca uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenler. İSG çalışmalarının devamlılığını sağlayarak, sürekli iyileştirmeyi hedefler.
 

ERP Software
COPYRIGHT © 2019 ATAKUL GROUP ALL RIGHTS RESERVED      |      GİZLİLİK POLİTİKASI