ATAKUL GROUP OTOMOTİV ÇEVRE POLİTİKASIATEKS OTOMOTİV, doğal yaşam koşullarını dikkate alarak, topluma ve gelecek kuşaklara karşı sorumluluk içinde ve çevre odaklı davranır.

Hedefimiz, ticarî davranışlar ile ekolojik beklentileri uyum içinde yürütmektir. Atıklardan kaçınmak, atığı azaltmak veya yeniden değerlendirmek, onları imha etmekten daha önce gelir. 

Bu sebepten, ATEKS OTOMOTİV, uygulamalarının doğaya etkisini inceleyip, çevre kirliliğini önlemek, ortadan kaldırmak veya mümkün olduğunca en aza indirmek için önlemler almaktadır.

Tedarikçilerin ve alt işverenlerin çevreye uyumlu davranmalarında etkili olmak ve çalışanlarımızda çevre bilinci oluşturmak ve geliştirmek hedeflenir.
 

ERP Software
COPYRIGHT © 2019 ATAKUL GROUP ALL RIGHTS RESERVED      |      GİZLİLİK POLİTİKASI